4

AS Monaco, 8

Monaco totalise 8 titres : 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000, 2017.